• جایابی و اندازه یابی بهینه ی هم زمان upfc و statcom به منظور بهبود پروفایل ولتاژ شبکه ی توزیع و کاهش تلفات آن در حضور مزارع بادی با الگوریتم جستجوی هارمونی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعیین مکان نصب و اندازه ی بهینه ی تجهیزات facts در شبکه ی توزیع یکی از دغدغه های بهره برداران شبکه ی توزیع است که نقش بسزایی در بهبود عملکرد شبکه دارد. در این مقاله یک روش جدید بر مبنای الگوریتم فرا ابتکاری جستجوی هارمونی برای تعیین هم زمان مکان و اندازه ی بهینه ی upfc و statcom در حضور مزارع بادی ارائه شده است. در روش پیشنهادی، مسئله ی جایابی و اندازه یابی هم زمان در قالب یک مسئله ی بهینه سازی مقید و با هدف بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه فرمول بندی شده است. جهت انجام محاسبات پخش بار، از روش پخش بار پسرو- پیشروی اصلاح شده استفاده شده که اثر حضور تجهیزات facts و توربین های بادی را در نظر میگیرد. به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی، شبکه ی توزیع 33 باسه ی ieee در محیط نرم افزار متلب شبیه سازی شده است که نتایج آن، کارآیی روش ارائه شده را تأیید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها