• ارزیابی عملکرد سازه های فولادی میان مرتبه مجهز به میراگر adas اصلاح شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 798
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این مقاله ارزیابی مشخصات میراگر adas اصلاح شده و عملکرد لرزه ای سازه های فولادی کوتاه و میان مرتبه مجهز شده توسط آن می باشد. ورقه ای x شکل مورد استفاده در میراگر adas اصلاح شده  (madas) به گونه ای قرار گرفته اند که علی رغم مقید نمودن درجات آزادی چرخشی در دو انتها، تغییر مکان آن ها در امتداد قائم کاملاً آزاد است و در نتیجه هیچگونه نیروی محوری در میراگر ایجاد نمی شود. به این ترتیب، رفتار ورق ها تحت نیروهای جانبی کاملاً خمشی بوده و از سوی دیگر بارهای ثقلی طبقات یا مؤلفه قائم در تیرها و بادبندها نیز کوچکترین تأثیری در رفتار میراگر جدید ندارند. در این مقاله مدل عددی میراگر به منظور صحت سنجی نتایج مدل عددی با مدل آزمایشگاهی ایجاد شده است. در ادامه عملکرد لرزه ای سازه های کوتاه و میان مرتبه مجهز به میراگر madas به وسیله مدلسازی عددی بررسی و پارامترهای لرزه ای از قبیل ضریب رفتار، میرایی معادل و جابجایی نسبی طبقات برآورد شده است. نتایج حاصل بیانگر رفتار برتر سازه های مجهز به میراگر madas در مقایسه با سازه خمشی متوسط بوده است. هم چنین مطالعات رفتار چرخه ای میراگر یاد شده در مقایسه با میراگر های رقیب (مانند adas و (tadas رفتار مناسب تری را نشان داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم