• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 568
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق عملکرد بادگیر چهارجهته متصل به تالار و حیاط مرکزی به عنوان الگوی رایج تهویه در خانه های سنتی در تناظر با بادهای غالب، مطلوب و نامطلوب منطقه یزد مورد بررسی قرارگرفته است. بادگیر خانه حظیرهای، دارای شش کانال با مقطع مستطیلی است که به همراه حیاط مرکزی و تالار، از رایج ترین گونه ها در معماری بومی یزد به شمار می رود. این مقاله در پی شناخت نوع تهویه ساختمان توسط بادگیر به منظور بهره مندی از بادهای مطلوب و یا کاهش تأثیر بادهای نامطلوب است. برای نیل به این هدف، نتایج مطالعه عددی انجامشده توسط نگارندگان بر روی بادگیر چهارجهته با اطلاعات بادشناسی منطقه متناظر میشوند تا با رویکردی تحلیلی و طی روش استدلال منطقی، مشخص شود عملکرد بادگیر در مواجهه با بادهای منطقه چگونه است. نتایج این مطالعه نشان میدهد بادگیر چهارجهته یزد در مقابل بادهای منطقه بسیار حساس طراحی شده است، به طوریکه در هنگام وزش بادهای نامطلوب و آلوده در حالت برآیند بیشتر عملکرد مکشی داشته و هوای حیاط و تالار را به بیرون مکش می کند، و بالعکس در هنگام وزش بادهای مطلوب و مساعد با افزایش قابلیت دمش هوا به داخل در نقش تعویض کننده هوا عمل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها