• تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهر زیرآب (مطالعه موردی: بقعه متبرک امامزاده عبدالحق)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گردشگری مذهبی به عنوان یکی از مهم ترین زیر مجوعه های صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها برخودار است. ایران اسلامی به لحاظ وجود امکان مذهبی و زیارتی، توجه به این صنعت، اشتغال زایی و توسعه پایدار اقتصادی را دنبال دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نقش بقعه متبرک امامزاده عبدالحق در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شهر زیرآب می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و جامعه آماری زائران امامزاده عبدالحق و ساکنین شهر زیرآب می باشند. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است که نتایج نشان می دهدکه میزان تأثیر بقعه امامزاده عبدالحق شهر زیرآب بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به صورت مجزا و هم به صورت توسعه کلی آن بیشتر از حد متوسط است. در این راستا پیشنهاداتی چون معرفی گسترده جاذبه های مذهبی امامزاده از طریق رسانه ها، توجه به پیوند بافت تاریخی امامزاده در ساماندهی آن، ساماندهی سیستم روشنایی امامزاده راه اندازی خدمات شبکه بانکی در قالب دستگاه های خودپرداز و... ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها