• اولویت بندی پارامترهای موثر در مسکن مطلوب روستایی با استفاده از روش ahp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 626
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آشنایی روستائیان با الگوهای معماری جدید و علمی و متناسب با نیاز هر منطقه یکی از نیازهای اساسی جامعه روستایی است. ساختارهای معماری در روستاها بر آیند فعالیت های انسان به شمار می رود. به این معنی که فضای روستاها به تدریج در راستای برآورد نیازهای اجتماعی، اقتصادی افراد و در تعامل با محیط پیرامون تغییر پیدا کرده است. حال برای مثبت کردن این تغییرات شناخت عوامل مسکن مطلوب روستایی امری ضروری است. پس هدف این پژوهش بررسی پارامترهای موثر مسکن مطلوب روستایی در روستای قلات شهر شیراز می باشد. این پارامترها نقش یکسانی در میزان توسعه پایدار روستایی ندارند. از این رو در این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن پارامترها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پارامتر درآمد خانواده (وزن 0.174) مهم ترین اولویت برای ساخت مسکن مطلوب روستایی در این منطقه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها