• جستاری بر ارزیابی اجرای پروژه های راهسازی با استفاده از سیستم های بهینه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 499
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  موضوع سیستم اجرای پروژه یکی از مسائل اساسی در سطح استراتژیک مدیریت پروژه ها است. حجم سرمایه درگیر در طرح های زیربنایی و زمان نسبتاً طولانی اجرای پروژه های عمرانی به خصوص در مورد پروژه های راهسازی، مشکلات متعدد مدیریت این پروژه ها از جمله اتمام پروژه ها با هزینه بالاتر از هزینه مصوب و در زمان طولانی تر، نیاز به توجه بیشتر مسئولین اجرایی و انجام پروژه های بنیادین و کاربردی در حوزه مفاهیم مدیریت پروژه به خصوص سیستم های اجرای پروژه را آشکار می سازد. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش های توصیفی و تجربه های کارگاهی و نیز با استفاده از نتایج به دست آمده از پرسشنامه ای که برای سه گروه کارفرما، پیمانکار و مشاور ارسال شده بود به تدوین و توسعه مفاهیم سیستم های اجرای پروژه پرداخته شده و با مطالعه موردی پروژه های راهسازی، مناسب ترین سیستم را برای اجرای پروژه های راهسازی در ایران با ملاحظه خواسته های کارفرما، ویژگی های پروژه و شرایط محیطی تعیین می شود. نتایج مطالعات و پیمایش میدانی نشان می دهد که سیستم طرح و ساخت به عنوان مناسب ترین سیستم برای اجرای پروژه های راهسازی پیشنهاد می گردد. در انتها محقق به طور خلاصه پیشنهاداتی را بر مبنای نتایج بدست آمده، ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها