• حذف رنگینه راکتیو سیاه 5 از محلول های آبی به روش اکسایش پیشرفته در حضور نانوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/16
  • تعداد بازدید: 504
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تخریب رنگ های راکتیو به دلیل ساختار خاصشان به راحتی صورت نمی گیرد و در بسیاری از روش های تصفیه پساب ایجاد مشکل می نمایند. روش های گوناگونی برای تخریب این رنگ ها بررسی گردیده اند که از این میان می توان به روش های امواج فراصوت و الکتروشیمی اشاره نمود. این تکنولوژی به خوبی و تحت شرایط مناسب قادر به تخریب رنگ های راکتیو می باشند. شرایط رنگبری از محلول های حاوی رنگ راکتیو سیاه 5 از محلول های آبی به روش اکسایش پیشرفته در حضور نانوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه سازی شد. اثر عوامل مختلف مؤثر بر فرآیند، شامل مدت زمان اعمال فرآیند، مقدار کاتالیس تیتانیوم دی اکسید، ph محلول و مقدار ولتاژ اعمالی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، بیشترین راندمان حذف رنگ در 4.5=ph، زمان فرایند سونوالکتروشیمی min 33، پتانسیل v 1.475 و g/l 0.479 نانوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید تعیین گردید. حداکثر درصد رنگبری پیش بینی شده در شرایط بهینه برابر 99% محاسبه شد که در شرایط بهینه مقدار میانگین 91% به دست آمد. نتایج نشان داد که روش ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی با کمک نانوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید قابلیت حذف رنگ را داشته و می تواند در کاهش و حذف رنگ همواره مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها