• بررسی شرایط عملیات حرارتی هیدروترمال در ساخت پوشش های فلوئورهیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش سل-ژل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 508
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق از آلیاژ ti-6al-4v به عنوان زیرلایه استفاده گردید. زیرلایه های آلیاژی تیتانیوم، ابتدا تحت فرایند آندایزینگ قرار گرفتند تا هم مقاومت به خوردگی آن ها افزایش یابد و هم زبری سطحی بیشتر شود. پس از فرایند آماده سازی زیرلایه های تیتانیومی، ترکیب فلوئورهیدروکسی آپاتیت با استفاده از روش سل-زل سنتز گردید. مواد پوششی سنتز شده، با کمک تکنیک غوطه وری، بر روی زیرلایه های آلیاژی اعمال شده و در دمای 80oc به مدت 12ساعت خشک شدند. پس از این مرحله، دو دسته نمونه در شرایط عملیات حرارتی مختلف قرار گرفتند. گروه اول در در شرایط هیدروترمال در در دمای 190oc به مدت 20h عملیات حرارتی شدند و گروه دوم در کوره با محیط هوا در دمای 500oc به مدت h1 تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. جهت بررسی ساختار پوشش و بررسی کریستالیزاسیون پوشش های اعمال شده، از آنالیز پراش اشعه (xrd) x بهره گرفته شد. بررسی های صورت گرفته نشان دادند که در هر دو شرایط، فاز غالب ترکیب هیدروکسی آپاتیت می باشد؛ اما به کارگیری فرایند هیروترمال موجب کاهش چشمگیر فازهای ناخواسته می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها