• بررسی اثر اعمال ارتعاش در حین جوشکاری بر ریزساختار آلیاژ آلومینیوم 5083

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/11
  • تعداد بازدید: 471
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر ارتعاش بر ریزساختار منطقه جوش نمونه های جوشکاری شده از آلیاژ 321 aa-5083-hمورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دو سری نمونه به این ترتیب که یکی با اعمال ارتعاش در حین جوشکاری و دیگری بدون اعمال ارتعاش جوشکاری شدند. بررسی ریزساختاری و هم چنین سختی سنجی نمونه ها در پروفیل جوش انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که اعمال ارتعاش در حین انجام جوشکاری سبب خردایش بازوهای دندریتی شده و به عنوان مکان های جدید جوانه زنی عمل می کنند. بطوری که در نمونه های جوشکاری شده بدون تأثیر ارتعاش قطر متوسط دندریتها در حدود μm200 الی 300 بوده حال آنکه در اثر اعمال ارتعاش وسعت نواحی دندریتی به حدود μm100 می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها