• مقایسه تنش ایجاد شده در ستون دیوار برشی فولادی سوراخدار بین دو نوع فولاد lys و a572

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/15
  • تعداد بازدید: 793
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  دیوارهای برشی فولادی یکی از مناسب ترین سیستم های رایج جهت مقاومت و پایداری سازه در برابر بارهای جانبی می باشد. که در مقاوم سازی و بهسازی سازه ها بکار گرفته می شود که به دلیل سطح زیر نمودار برش جابه جایی گسترده دارای جذب انرژی بسیار بالایی است. پیوسته پژوهشگران درصدد بهبود رفتار این سیستم، افزایش کارآیی و بهره وری آن بوده اند. از جمله اقداماتی که در جهت افزایش کارآیی و بهره وری دیوار برشی فولادی صورت پذیرفت، ایجاد بازشو بر روی ورق درونی بود. به دلیل اتصال پیوسته صفحه داخلی به اعضای مرزی منجر به ایجاد نیروهای محوری زیادی در ستون های اطراف می شود. از این جهگت ایده تضعیف صفحات داخلی با الگویی خاص توسط سوراخ های ایجاد شده و استفاده از فولاد تنش تسلیم پایین در آن به نظر یک ایده قابل بررسی و مفید است تا کمانش و تسلیم صفحات داخلی تنش های محوری به مراتب کم تری را در اعضای مرزی ایجاد کند. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق های دارای سوراخ دایره ای با فولاد تنش تسلیم پایین بررسی شده است. جهت انجام یک مطالعه پارامتریک اثر سوراخ هایی با درصد سوراخ مختلف در ورق دیوار و تعداد سوراخ متعدد در دیوار بر عملکرد سازه بر حسب میزان جذب انرژی و ظرفیت باربری کل سیستم (منحنی هیسترزیس) و نیز توزیع تنش ایجاد شده بررسی شده است. جهت مدل سازی نمونه ها از نرم افزار abaqus استفاده شده است. نتایج پارامتریک انجام گرفته بر روی 26 مدل اجزاء محدود ایجاد شده تحت بارگذاری چرخه ای از نوع تغییر مکان استفاده شده است. نتایج انجام گرفته بر روی دیوار برشی فولادی سوراخدار با فولاد تنش تسلیم پایین ایجاد شده، نشان داد این دیوارها از شکل پذیری و جذب انرژی قابل قبولی برخوردار هستند و تنش محوری کم تری را در اعضای مرزی ایجاد می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها