• مقایسه اثرات سخت کننده ها بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی بازشودار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 807
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  دیوارهای برشی فولادی برای مقابله با نیروهای جانبی زلزله و باد، به ویژه در ساختمانهای بلند مرتبه در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق رفتار دو دیوار برشی فولادی بازشودار با موقعیت بازشو مختلف و سخت کننده های آئین نامه ای مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفته است. پیش بینی رفتار مدلهای مورد نظر براساس تحلیل استاتیکی غیرخطی بار افزون شامل غیرخطی مصالح و هندسی و نیز بارگذاری شبه استاتیکی براساس آئین نامه atc-24 انجام شده است. شکل بازشو به صورت مربع با نسبت 10 و 20 درصد مساحت ورق پرکننده و در موقعیت های مرکز پانل، چسبیده به تیر بالا، چسبیده به ستون و گوشه پانل در نظر گرفته شده است. همچنین تاثیر سخت کننده های آئین نامه ای به صورت افقی و  قائم در اطراف بازشو مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی اولیه اعضاء مرزی و ضخامت ورق پرکننده براساس aisc-341 تعیین شده است.  برای مدلسازی نمونه ها از مدل سه بعدی در نرم افزار المان محدود abaqus استفاده شده است. دراین مدلسازی اتصال تیر به ستون و همچنین اتصال ورق لولادی به قاب به صورت گیردار در نظر گرفته شده است. بررسی نتایج نشان دهنده تاثیر مطلوب سخت کننده های آئین نامه ای بر پارامترهای سختی اولیه، مقاومت نهایی و میزان جذب انرژی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو می باشد. هرچند تاثیر سخت کننده در افزایش سختی اولیه نمونه ها ناچیز است ولی با نصب سخت کننده در نمونه ها، مقاومت نهایی سیستم به حالت بدون بازشو نزدیک می شود بیشترین تاثیر سخت کننده های آئین نامه ای در افزایش میزان جذب انرژی پانل است که در نسبت های بازشو کوچک با نصب سخت کننده به نتایج بهتر از حالت بدون بازشو منجر می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها