• بررسی تاثیر نگرانی کارکنان و کیفیت خدمات بر رضایت بیماران با نقش میانجی گری کیفیت عمومی مراقبت های بهداشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 482
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی انتظارات و رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستان ها، پیش شرط اصلی مدیریت مؤثر و از اساسی ترین شاخص های استقرار کیفیت سلامت می باشد. مدیران بیمارستان ها در جستجوی مسیر رسیدن به رضایت بیماران هستند که شرط لازم برای تداوم و سوآوری است. بنابراین رضایتمندی بیمار، معیاری است که بعنوان یک مؤلفه مهم مکمل در کیفیت مراقبت بهداشتی محسوب می شود . هدف این مطالعه، سنجش رضایت بیماران بیمارستان بر اساس نگرانی کارکنان و کیفیت خدمات با نقش میانجی گری کیفیت عمومی مراقبت های بهداشتی است که بر اساس جستجوی مطالعات انجام گرفته، هیچ مدلی مبتنی بر رابطه همزمان متغیرهای نامبرده، در مطالعات داخلی و خارجی یافت نشد. بنابراین مدل تحقیق، مدلی نوآورانه محسوب می شود. نتایج طبق مطالعه پیشینه پژوهش ها، به روابط مثبت و معنادار بین متغیرهای مدل تحقیق اشاره دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها