• بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 605
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  از آن جائی که نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان ها محسوب می شود، توانمندسازی مقوله ایست که مدیران بوسیله آن می توانند هم منافع سازمانی را تامین کنند و هم احساس مالکیت و سرافرازی را در کارکنان ایجاد نمایند. توانمندسازی روانشناختی ظرفیت های بالقوه و توانایی های افراد را برای بهره برداری بهینه که از آن استفاده کامل نمی شود در اختیار می گذارد که یکی از این ظرفیت های بالقوه احیاء و هدایت نیروی خلاقیت در کارکنان است. خلاقیت کارکنان در سازمان ها یعنی رسیدن به مرحله پیشرفت و اوج شکوفایی و بازده مثبت سرمایه های فکری در آن سازمان و همین طور مایه تفاوت و تمایز آن سازمان در رقابت با سازمان های دیگر. این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی  نیروی انسانی و خلاقیت به عنوان معیار پیشرفت در اداره کل امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، روش تحیق، پیمایشی بوده و با استفاده از نرم افزار spss , r به تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه می پردازد. جامعه آماری ما عبارتست از مدیران و کارکنان اداره کل مزبور که تعداد آن ها در سال 1395 به 90 نفر می رسد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری، تمامی آن ها به عنوان نمونه تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که رابطه معنی داری بین توانمندسازی کارکنان و ابعاد مربوط به آن و خلاقیت وجود دارد که نحوه مدیریت و سازماندهی موثر هم می تواند این فرآیند را به سرانجام مطلوبی هدایت کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم