همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر نیترات پتاسیم در شکست خواب بذر گونه cucumis sativus در شرایط تنش شوری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  جوانه زنی و سبز شدن سریع بذر، یک عامل مهم تعیین کننده عملکرد نهایی گیاهان است. در این راستا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیترات پتاسیم و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی خیار (cucumis sativus l.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به اجراء درآمد. تیمار نیترات پتاسیم با 4 سطح شاهد، 100، 200 و 300  میلی گرم بر لیتر و عامل شوری نیز شامل 3 سطح  (صفر، 30 و 60 میلی مول بر کلرید سدیم) ایجاد شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف نیترات پتاسیم و تنش شوری اختلاف معنی داری از نظر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر وجود داشت. استفاده از نیترات پتاسیم در غلظت 200  و 300 میلی گرم بر لیتر موجب افزایش معنی داری بسیاری از شاخص های مورد بررسی شد. در حالت کلی استفاده از این تیمار در جهت بهبود شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها