همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی برکیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی در مرغ های تخم گذار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 501
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این آزمایش به منظور بررسی اثر نانو اکسید روی، متیونین روی و اکسید روی برکیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی در مرغ های تخم گذار با تعداد 72 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین (w36) در سن 54 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 6 تکرار و 3 پرنده در هرتکرار در طول دوره آزمایش 12 هفته انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد بر پایه ذرت-سویا که فاقد مکمل روی بود و تیمارهای دیگر جیره پایه مکمل سازی شده با روی (40 میلی گرم در کیلوگرم) که به صورت اکسید روی، متیونین روی و نانواکسید روی بود. نتایج نشان داد که مکمل کردن جیره با روی تاثیری بر وزن سفیده، ارتفاع سفیده، وزن زرده و ورنگ زرده نداشت (0.05(p>. اما واحدها و در گروه های مکمل روی بالاتر از گروه کنترل بود (0.05(p<. مکمل نانو اکسید روی بیش ترین مقاومت پوسته تخم مرغ را نشان دادند (0.05(p<. هم چنین بالاترین ضخامت پوسته در گروه های مکمل شده با نانو اکسید روی و متیونین روی مشاهده شد (0.05(p<. پرندگان تغذیه شده با جیره های مکمل شده با روی وزن پوسته بالاتری داشتند (0.05(p<. تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر گلبول های سفید خون، مونوسیت، لنفوسیت و هتروفیل و نسبت بین آن ها نداشت (0.05(p>. میزان تیتر آنتی بادی نسبت به گلبول های قرمز خون گوسفند (srbc) در گروه نانو اکسید روی بالاتر بود (0.05(p<. هم چنین پاسخ ایمنی به واکسن نیوکاسل در گروه های نانو اکسید روی و متیونین روی بالاتر از سایر تیمارها بود (0.05(p<. پاسخ به فیتو هماگلوتنین در گروه های دریافت کننده روی بالاتر از گروه کنترل بود (0.05(p<. نتایج این مطالعه نشان داده است که مصرف مکمل جیره غذایی با نانواکسید روی کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی مرغ های تخمگذار را بهبود می دهد و می تواند به عنوان یک منبع مناسب از مکمل عنصر روی در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها