• بررسی مدیریت مالیه و نحوه تأمین هزینه های شهری در کشور سوئد با تأکید بر منابع درآمدی شهر استکهلم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/15
  • تعداد بازدید: 751
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعات صورت گرفته در پژوهش حاضر نحوه مدیریت حکومت های محلی در کشور سوئد با تأکید بر مدیریت مالیه ی شهری این کشور را مورد بررسی قرار داده است. در این نوشتار ابتدا به بررسی مبانی نظری به صورت مختصر پرداخته شده و مسائلی مانند مفهوم مدیریت شهری، ارکان آن، اصول مدیریت اقتصادی، مفاهیم مرتبط با حکومت های محلی و منابع درآمدی کلی شهرداری ها بیان شده است. سپس به صورت موردی مسائل مربوط به دولت سوئد بیان می شود و بعد از معرفی کلی این کشور به بررسی نوع حکومت و اداره ی آن پرداخته می شود و بعد از بیان وظایف شهرداری ها و حکومت ملی به بررسی مالیه شهری آن می رسیم. بعد از بیان کلیات مدیریت مالی و قوانین مربوط به این موضوع در کشور سوئد، به بیان منابع درآمدی حکومت های محلی می پردازیم و سپس بررسی های ژرفانگر از شهر استکهلم، وضعیت درآمدی شهرهای سوئد در سال های مختلف و مقایسه ی تحلیلی سوئد با دیگر کشورهای مشابه راداریم. تا در این راستا بتوان از الگوهای موفق مورد استفاده در کشور سوئد جهت کاربست در نظام مدیریتی ایران استفاده شود. درنهایت از کلیات گفته شده جمع بندی آورده شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای و از جهت روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش از مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) و بررسی های تطبیقی و مقایسه ای بین درآمدهای دولت های محلی سوئد در سال های مختلف و کشورهای دیگر استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها