همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی تحت اثر موج با زاویه 135 درجه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 316
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مقاله به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی در شرایط نزدیک به واقعیت، تحت نیروی موج منظم با زاویه 135 درجه در نظر گرفته شده است. موج با زاویه 135 از این لحاظ حائز اهمیت است که در این زاویه موج برخورد با سکو در هنگام به آب اندازی بزرگترین نیرو که همان نیروی شناوری است را با حداکثر مقدار نسبت به سایر زاویه های برخورد، به سکو وارد می کند. کلیه نیروهای موجود در طی فرآیند به آب اندازی و حرکت های سکو و بارج لحاظ شده و بروز مشکلاتی مانند واژگونی سکو یا بارج، برخورد سکو به بارج و یا برخورد سکو به بستر دریا در نظر گرفته شده است. با مدل سازی در نرم افزار موسز فرآیند به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی شبیه سازی شده است. نتایج این مدل سازی عددی، تاریخچه زمانی حرکت سکوی ستونی خرپایی و بارج و نیروهای وارد بر آن ها است. نمودارهای خروجی نرم افزار موسز، در هر مرحله رفتار سکوی ستونی خرپایی و بارج برای هر نیرو و لنگر را نشان می دهد. با توجه به مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی با نتایج نرم افزار موسز، تحلیل دینامیکی حاصله به صورت کاربردی است که به فرآیند به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی به عنوان بحرانی ترین مرحله در نصب آن کمک خواهد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها