همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عوامل موثر بر شکاف بین نسلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نجف آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/10/18
  • تعداد بازدید: 328
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر شکاف بین نسلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نجف آباد بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نجف آباد بودند که تعداد کل آنها 5715 نفر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 360 نفر انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه عوامل موثر بر شکاف بین نسلی یوسفی، فراشبندی و شریفی (1396) می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89.0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که هر یک از عوامل سبک زندگی، وسایل ارتباط جمعی، گرایش به اعتقادات دینی، معاشرت با گروه همسالان و نظام آموزشی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده متغیر وابسته یعنی شکاف بین نسلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نجف آباد محسوب می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها