همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه ی سبک های یادگیری و ابعاد هوشی چندگانه در دانش آموزان باهوش مدارس خاص مقطع ابتدایی در شهر اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/01/30
  • تعداد بازدید: 1268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبک های یادگیری و ابعاد هوشی چندگانه در دانش آموزان باهوش مقطع ابتدایی مدارس خاص در شهر اصفهان است. تحقیقات نشان داده اند که سطح عملکرد و یادگیری دانش آموزان باهوش با ابعاد هوشی چندگانه به میزان زیادی تحت تاثیر سبک های یادگیری است که معلم یا مربی در تدریس به کار می گیرد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور نمونه شامل 210 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بوده است، که به روش نمونه گیری چندمرحله ای از بین جامعه مورد نظر انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب و مقیاس اندازه گیری شرر (midas) بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر استفاده شده است. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (manova) نشان داد که بین دانش آموزان دارای سبک های یادگیری متفاوت از لحاظ هوش های چندگانه و ابعاد آن تفاوت وجود دارد.هم چنین ،نتایج نشان داد که بین دانش اموزان دختر و پسر از لحاظ هوش های چندگانه و ابعاد آن به جز هوش موسیقیایی تفاوت وجود دارد .هم چنین بین دانش اموزان دختر و پسر  دارای سبک های یادگیری متفاوت در هوش های بدنی، فضایی، زبانی، میان فردی و طبیعت گرایانه تفاوت دیده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها