• بررسی رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی غیرعادی با ارزش گذاری بالای سهام با در نظر گرفتن عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارزشگذاری بالای سهام به حالتی اطلاق می شود که قیمت شرکت از ارزش اقتصادی آن بیش تر باشد. در واقع، شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام فاقد توانایی عملیاتی لازم در دستیابی به سطحی از عملکرد هستند که منعکس کننده قیمت واحد تجاری است. مدیران برای پوشش دادن فاصله ایجاد شده بین ارزش اقتصادی و قیمت، از دستکاری فعالیت های واقعی برای حداکثرسازی سود استفاده می کنند و به مدیریت سودهای رو به بالا دست می زنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جریان وجه نقد عملیاتی غیرعادی با ارزش گذاری بالای سهام با در نظر گرفتن عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای بررسی موضوع تحقیق دو فرضیه مطرح شد. فرضیه اول به بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی غیرعادی با ارزش گذاری بالای سهام می پردازد. فرضیه دوم تاثیر عمر شرکت را بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی غیرعادی با ارزش گذاری بالای سهام بررسی می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری در فرضیات وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم