• بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی قصد خرید مجدد در فروشگاه های اینترنتی با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش درک شده و رضایت مشتری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 523
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به رغم پیشرفت های اخیر، امروزه در یک محیط اینترنتی، نسبت به یک محیط فیزیکی، اعتماد کم تر و احساس خطر بیشتری حاکم می باشد. با توجه به مصاحبه های به عمل آمده با مدیران فروشگاه های اینترنتی و تحقیقات صورت گرفته، ترغیب مشتری به خرید مجدد به عوامل متعددی وابسته است که مهم ترین آن ها عبارتند از کیفت خدمات، ارزش درک شده و رضایت مشتری. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر روی قصد خرید مجدد در فروشگاه های اینترنتی با نظر گرفتن نقش واسط ارزش درک شده و رضایت مشتری انجام شد. بدین منظور از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی از آن است که تمامی فرضیات مورد پزیرش واقع شده است. بنابراین کیفیت خدمات بر روی قصد خرید مجدد در فروشگاه های اینترنتی با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش درک شده و رضایت مشتری تاثیر مثبتی داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها