• مشوق های شخصیت و کارآفرینی، حرفه ای و رهبری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 372
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ما با استفاده از چارچوب جدید که کارآفرینی و حرفه ای گری را به صورت ابعاد مختلف فضای شغلی ذهنی در نظر می گیرد، بررسی می کنیم که آیا آدم های مختلف در مقایسه با رهبری سازمانی یا نقش های کار حرفه ای تخصصی به سمت کارآفرینی تهییج می شوند یا خیر. همبستگی های ناشی از دو نمونه 396 و 272 دانشجوی دوره لیسانس مشخص می سازند که ویژگی های شخصیت با روابط کارآفرینی و رهبری نسبت به انگیزه ای نقش کاری شباهت بیش تری دارند. به ویژه، در حالی که ویژگی های شخصیت big five، نفرت از ریسک کم و شخصیت پیش گستر با مشوق های کارآفرینی و رهبری رابطه دارند، اجتناب از ریسک کم با انگیزه برای کار حرفه ای شغلی رابطه دارد. تحلیل های رگرسیون چند تایی سلسله مراتبی مشخص می سازند که آیا شخصیت پیش گستر و نفرت از ریسک به پیش بینی کار آفرینی، انگیزش های حرفه ای و رهبری فراتر از big five اضافه می شوند یا خیر به سنجش بکار رفته و تفاوت های نمونه برداری در big five بستگی دارد. در مجموع، مطالعه حاضر به تعیین ارزش مقایسه ای نقش ویژگی ها در رهبری و ظهور کارآفرینی می پردازد که از تفکیک تاریخی هر دو حوزه تحقیق ناشی شده است و دارای پیچیدگی هایی برای توسعه رهبری حرفه ای ها در سازمان و یاکارآفرینی می باشد. تحقیق در مورد مبنای انگیزشی انواع نقش های کاری (برای مثال مک کلاند 1961؛ ماینر 1976) با ساختار های جدید و شنجش هایی مشابه با انگیزه برای رهبری چان و دراسگو (2001) و این اواخر، چارچوب شغلی کارآفرینی، حرفه ای و رهبری (epl) توسعه یافته است. ما با استفاده از این عملیاتی سازی های جدید بررسی می کنیم که آیا انواع مختلف مردم دارای تمایل بالاتر به سمت کارآفرینی در مقایسه با رهبری سازمانی یا نقش های کار حرفه ای تخصصی می روند یا خیر. هر چند مطالعات تحلیلی غیرنمادین یک سری همبستگی ها را بین big five و رهبری (برای مثال جادج، بونو ، ایلیس و گرهارت 2002) و بین big five و کارافرینی نشان داده اند (برای مثال برند استانر 2011؛ ژائو و سیبرت 2006)، تفکیک تاریخی کارآفرینی و حوزه های تحقیق رهبری (کوگلیسر و بریگمن 2004؛ وچیو 2003) بر حسب نمونه ها، سنجش ها و روش های جمع آوری داده یک سری یکپارچگی یافته های تحقیق را دشوار نموده اند اگر غیر ممکن نباشد. مطالعه حرفه ای ها و حرفه ای گرایی به عنوان موضوع مطالعه جامعه شناختی با بعضی پیشرفت های سازمانی باقی مانده بود (برای مثال کرر، وان گلینو و اسچریشیم 1997)، از اینرو، هر مطالعه به سختی تلاش کرده بود تا هر نوع خصلت یا لینک های شخصیت را همانند مبنای ممکن برای درک پیشایند های انگیزشی کار حرفه ای بی نهایت تخصصی محقق سازد. هر چند، برند استاتر مدعی شده بود که تاثیر خصلت های شخصیتی ممکن است برای کارآفرین ها نسبت به اکثر حرفه های دیگر قوی تر باشد (براند استار 2011)، داده واقعی برای حمایت از این پیشنهاد نشده اند. بنابراین، مشخص نیست که آیا افراد دارای انگیزه ناشی از کارآفرینی و رهبری در شخصیت نسبت به آن ها که متفاوت هستند، شباهت بیشتری دارند و چه تفاوت مهم شخصیتی بین آن ها و کسانی وجود دارند که برای پیگیری کار حرفه ای تخصصی شغلی تهییج می شوند. تا وقتی که تحقیق خصلت به طور مجزاء بر طبق حوزه های مربوطه انجام می گیرد، ما در زمینه ارزش توسعه نسبی و ماهیت تاثیر ویژگی بر هر یک از آن ها کمبود داریم. هم چنین تحقیق بر طبق موضوع باعث می گردد تا از بررسی این واقعیت منع گردیم که چگونه افراد ممکن است دارای انیگزه در میان نقش کاری چند تایی یا حوزه های شغلی باشند (برای مثال برای یک رهبر حرفه ای بودن یا رهبر کارآفرین). تعدادی از ویژگی ها نظیر نفرت از ریسک به طور انحصاری در رابطه با یکی از حوزه ها مورد مطالعه قرار گرفته اند اما هم چنین هر کسی می توانست یک موردی را برای لینک کردن آن به رهبری و حتی نقش های کاری حرفه ای مطرح نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها