• راهنمای تدوین مقاله کامل درخت کیانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شرف نامه که بخشی از اسکندر نامه ی نظامی است، گزارش جنگ ها و پیروزی های اسکندر است. حدیث کهنه که به قول نظامی با شرفنامه نو شده، معلمش خضر بوده است. آن چه در شاهنامه ی فردوسی در معنی احساس شور و غرور ملی نیز اعتلای ایرانی در قالب حماسه در چهره ی قهرمانی به نام رستم نشان داده می شود به نظر نظامی با استناد به مصراعی در شرفنامه "که آراست روی سخن چون عروس"صورت آرایی سخن است! در این اثر سرنوشت و مرگ در آفریدن قدرت، نیز در کم جلوه نشان دادن آن نقش مهمی ایفا می کند. اسکندر در همه ی نامه های دینی پهلوی، پلید و بر هم زن دین و پادشاهی ایران خوانده شده است. او کسی است که اوستا را سوزانده، سرودهای مینوی زردشت را از بین برده است. نگاه او در این اثر یک نگاه فلسفی اجتماعی آمیخته به صحنه های تاریخی افسانه ای شده تا بیانگر هر آن نوع عللی باشد که مقام انسانی را فدای زورگویی های مستبدان زمان خویش کرده، به انحطاط می کشاند. نظامی به دین، عشق، خرد و روان انسان اهمیتی فوق العاده قائل است. در میان این همه تحلیل هایی که از داستان"اسکندر و دارا" می شود، جای یک سخن همواره خالی مانده است و آن این که پس از شکست دارا از اسکندر، ستیز لفظی و سرد ی که بین گویندگان غربی و شرقی روان بوده، نشان می دهد که این هر دو چهره از واقعیت تاریخی خویش دور شده، رنگ و روی رمز و افسانه ای به خویش پذیرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها