• نقش تلفیق فن آوری های نوین با بکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی در بهبود عملکرد مدارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 280
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رشد فزاینده تکنولوژی در جهان منجر به تغییر و تحولات عظیمی شده است که باعث شده وظیفه نظام آموزشی بسیار مهم و پیچیده گردد. ژرف نگری دقیق به بهبود عملکرد مدارس از مباحث عمده ای است که توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به خودش جلب نموده است. نوشتار پیش رو در پی آن است تا به نقش تلفیق فن آوری های نوین در بهبود عملکرد انسانی، چه دانش آموزان و چه دیگر افراد مانند معلمان بپردازد. بهبود عملکرد مدارس می تواند پشتیبان رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی آموزش و پرورش گردد. بدون تحقیق و کسب اطلاعات از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف، هم چنین بدون شناسایی چالش های پیش روی آموزش و پرورش و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که نیاز به بهبود جدی دارند، در عملکرد مدارس تغییرات مطلوبی صورت نخواهد پذیرفت. از این رو، بهبود عملکرد مدارس نیازمند به کار گیری رویکرد جامعی به منظور تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق عملکرد از تمام ابعاد؛ تشخیص علت، انتخاب مداخله های مناسب هم راستا با علل اصلی مشکلات و ارزشیابی مستمر به منظور درک تغییر و ایجاد نوآوری در سیستم عملکردی است. بنابراین، هدف این نوشتار بهبود عملکرد مدارس در بستر تلفیق فن آوری های نوین و بکارگیری تکنولوژی عملکرد انسانی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها