• بررسی میزان آلایندگی آب و رسوب کف تالاب انزلی نسبت به عنصر کادمیم و پالایش آن توسط گیاه آبزی آزولا (azolla pinnata)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مقاله ارائه کننده مطالعاتی است که برای تعیین میزان آلودگی رسوبات سطحی و عمقی بستر تالاب انزلی نسبت به فلز سنگین کادمیم (cd) انجام گرفته است. 21 نمونه رسوبی از سطح و عمق 60 سانتیمتری بستر تالاب برداشت شده و با تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه ها همانند ph، غلظت کادمیم نیز توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شده است. مقایسه نتایج حاصله با غلظت استاندارد فلز مذکور و محاسبه فاکتور غنی شدگی برای آن، بیانگر این مطلب است که غلظت این عنصر سمی در رسوبات سطحی و عمقی تالاب بیش از دو برابر حد استاندارد بوده و حکایت از آلودگی شدید این رسوبات نسبت به کادمیم دارد. منشاء این آلودگی فعالیت های انسانی (آنتروپوژنیک) است و در اثر استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی در مزارع و شالیزارهای اطراف تالاب، تخلیه فاضلاب های صنعتی و خانگی و زباله به درون تالاب و رودخانه های منتهی به آن، ایجاد شده است. گیاه پالایی یکی از مهم ترین روش های زیستی جهت مقابله با اثرات روزافزون آلاینده هاست. در مطالعه حاضر توانایی گیاه پالایی سرخس آبزی آزولا به منظور پالایش فلز سنگین و سمی کادمیم (cd) در تالاب انزلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آنالیز 7 نمونه گیاهی آزولا از دو حوضچه مرکزی (هندخاله) و سیاه کیشم تالاب نشان می دهد که میزان تمرکز این عنصر در اندام های گیاهی آزولا بین μg/g 1-15 متغییر است که در مقایسه با مقدار استاندارد آن غلظت بالایی است. با توجه به فاکتورهای غلظت زیستی و انتقال زیستی بدست آمده برای نمونه های گیاهی برداشت شده می توان گفت، گیاه آزولای گسترش یافته در سطح حوضچه های تالاب انزلی با فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب جهت جذب بیشتر عنصر کادمیم، توان گیاه پالایی بالایی برای جذب کادمیم داشته و می تواند با مدیریت درست بعنوان یک گونه ارزشمند جهت اهداف گیاه پالایی در تالاب انزلی مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها