• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توسعه صنعتی و استفاده روز افزون از ترکیبات شیمیایی سنتزی، موجب افزایش میزان ترکیبات آلی پایدار در طبیعت شده، که منجر به بروز عوارض جانبی در محیط زیست می شوند. مواد رنگزای آلی از جمله ترکیبات سمی و سرطان زایی هستند که در خلال فرآیندهای صنعتی تولید شده و در محیط زیست آزاد و انباشته می شوند. مواد رنگزا ساختار آروماتیکی پیچیده ای دارند. روش های مختلفی برای حذف آلاینده های سمی ارائه شده است. یکی از روش های حذف آلاینده های سمی، زیست پالایی است. عمدتا تخریب و تجزیه زیستی توسط میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها و قارچ ها انجام می گیرد. این میکروارگانیسم ها، آنزیم هایی تولید می کنند که قادرند، ساختار آروماتیکی مواد رنگزا را تجزیه کنند. از جمله این آنزیم ها، ردوکتازها و اکسیژنازها هستند. به همین منظور در بررسی حاضر به جداسازی و شناسایی باکتری های رنگبر مواد رنگزا پرداخته شد. خواص رنگی مواد رنگزا منحصرا تحت تاثیر ساختار شیمیایی آن ها است. در این پژوهشز برای ارزیابی جدایه های باکتری های بدست آمده و بررسی کیفی میزان و نوع آنزیم های تولید شده در طی فرآیند رنگبری، از دو رنگ مالاشیت گرین (malachite green) و آزور 2 (azureп) استفاده شد. در ساختار ماده رنگزای مالاشیت گرین گروه کرموفوری از نوع آمینوتریاریل متان (aminotriarylmethanes) و ساختار آزور2، تیازین (thiazine) وجود دارد. تجزیه شدن پیوند میانی حلقه های بنزنی آمینوتریاریل متان، به علت نوع پیوند (خطی) ساده تر از تجزیه شدن گروه تیازین (حلقوی) است، به همین علت میکروارگانیسم باید علاوه بر توانایی تولید آنزیم های ردوکتاز، توانایی تولید آنزیم های اکسیژنازی را داشته تا قادر باشد، حلقه آروماتیکی را تجزیه کند. با توجه به گزارشات متعدد، مبنی بر توانایی بالای جنس سودوموناس در تجزیه ترکیبات پیچیده آروماتیک، در این پژوهش، نمونه برداری از بافت های گیاهی در تماس با خاک و شن های حاصل دریاچه خزر استفاده شد. شناسایی جدایه های برتر، به کمک بررسی خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی جدایه ها و روش های مولکولی صورت گرفت. همه جدایه ها متعلق به جنس سودوموناس بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها