• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 643
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش، یک مدل عددی برای حل دستگاه معادلات آب کم عمق، با در نظر گرفتن بستر متحرک توسعه یافته است. معادلات آب کم عمق، حالت متوسط گیری شده در عمق معادلات ناویر- استوکس در حالت یک بعدی و دو بعدی هستند که می تواند رفتار فیزیکی طیف وسیعی از پدیده های گوناگون در طبیعت را توصیف نمایند. این معادلات دستگاهی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی شامل معادلات پیوستگی و اندازه حرکت میانگین گیری شده در عمق هستند و بر حسب متغیرهای تراز سطح آب و آبگذری در واحد عرض در یک راستا و یا دو راستای متعامد در صفحه افق بیان می شوند. معادلات، در چارچوب روش تفاضل محدود گسسته سازی شده و از شمای دو مرحله ای پیش بینی- اصلاح مک کورمک، برای حفظ دقت مرتبه دوم در مکان و زمان استفاده شده است. هم چنین برای مهار نوسانات غیرواقعی و غیر فیزیکی از روش تغییرات کل از بین برنده یا tvd به خاطر عدم نیاز به ماتریس ژاکوبین و لزجت مصنوعی استفاده شده است. فرمول بندی ریاضیاتی حاکم بر این مدل، شامل معادلات آب های کم عمق برای هیدرودینامیک جریان و معادله اکسنر برای مورفودینامیک است و برای دبی رسوب از مدل گراس استفاده شده است. بررسی نتایج، حاکی از قابلیبت روش عددی موجود در تسخیر شوک و هم چنین مدل سازی پدیده شکست سد است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها