• بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/29
  • تعداد بازدید: 628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی برهویت اجتماعی است. مطالعه حاضر از نوع کتابخانه ای است که از کتاب، مقاله و تحقیقات مختلف با روش فیش برداری از منابع چاپی و دیجیتالی استفاده گردیده است. با توجه به دیدگاه کاستلز مبنی بر تحت تاثیر قرارگرفتن فرهنگ و نظام باورها از دریچه ارتباطات شبکه ای، رابطه ای معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد وجود دارد. هم چنین بین هویت مذهبی و هویت اجتماعی آنان همبستگی و رابطه مثبت مشاهده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها