• برنامه ریزی درسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/09/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/09/27
  • تعداد بازدید: 786
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برنامه ریزی درسی چیست؟ هدف ازبرنامه درسی چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالاتی از این قبیل و نیز تعاریف و تحولات برنامه ریزی درسی به طور نسبتاً مفصلی دراین مقاله آورده شده است. به طور مثال دراین مقاله توضیح داده می شود که هدف از برنامه درسی در واقع جهت دهی به فعالیت های یاددهی–یادگیری فراگیرمی باشد و نشان می دهد هدف نهایی آن چگونه یادگیری و شیوه و چگونگی اندیشیدن توسط فرد فراگیراست. در این پژوهش ابتدا تاریخچه برنامه ریزی درسی از گذشته تا حال را مورد بررسی قرار دادیم و سپس با استفاده از تعارف اندیشمندان مختلف برنامه ریزی درسی را معرفی کردیم و سپس به طرح و بررسی قلمروهای برنامه ریزی درسی پرداختیم و در نهایت به معرفی عناصر برنامه ریزی درسی پرداختیم. هریک از مراحل برنامه ریزی درسی دارای عناصری هستند که به طور منظم باید مورد توجه عملی قرار گیرند. ارزش محتوای ارایه شده در هریک از موضوعات علمی وهریک از دروس در گرو صحت و همخوانی آن با نظریه ها و یافته های معتبر روز است. مفاهیم، اصول، فرضیه ها و روش هایی که زمانی مطرح بوده ولی در حال حاضر معتبر نیست حتی اگر از تناسب با ویژگی ها، توانایی ها و علایق یادگیرندگان نیز برخوردار باشند، مفید و ارزشمند نخواهند بود. در برنامه ریزی درسی به ندرت به محتوا و مقاطع تحصیلی و ارتباط آن با دروس تحصیلی دیگر توجه می شود. یک فرایند برنامه ریزی هنگامی موفق می شود که جامع باشد. در این مقاله از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم