جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان استان فارس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : ریاضی محض
  • گرایش : آموزش ریاضی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها