• بررسی نقش گردشگری در تحقق توسعه اقتصادی اجتماعی شهر اوشان، فشم، میگون

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رودبار قصران دارای سابقه فرهنگی- تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی، دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. گردشگری، از پدیده های مهم عصر حاضر بوده و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قلمداد می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری شهری و توسعه اقتصادی -اجتماعی در منطقه رودبارقصران پرداخته است. محدوده انجام تحقیق، شهر اوشان فشم میگون است و جامعه آماری آن را 100 نفر از ساکنان این شهر تشکیل می دهند. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه کنترل شده، جمع آوری گردیده اند. مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای spss و excel برای تحلیل داده ها و رسم نمودارها و آزمون کای اسکوئر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بر اساس دیدگاه ساکنان محلی، منطقه مورد پژوهش در زمینه زیست محیطی دارای تأثیرات سوئی بوده که از دلایل آن می توان به عدم توجه دستگاه های مسئول در فراهم کردن خدمات زیربنایی اشاره کرد. در زمینه اقتصادی گردشگری تأثیرات مثبتی در زمینه ایجاد اشتغال و رونق صنایع دستی داشته است اما در زمینه افزایش قیمت ها و افزایش ساخت و سازها که دارای اثرات سوء زیست محیطی نیز است دارای اثر منفی است. هم چنین در زمینه کالبدی نیز تأثیر مثبتی در منطقه گذاشته است که باعث نوسازی بافت فرسوده و بهبود خدمات زیربنایی و بالا بردن کیفیت و کمیت راههای دسترسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها