• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/01
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  دستیابی به کیفیت گزارشگری مالی منوط به صحت و دسترسی هر یک از حلقه های زنجیره ی گزارشگری مالی است. کیفیت حسابرسی یکی از این زنجیره هاست که نقش عمده ی را در حمایت از کیفیت گزارشگری مالی را در بازار سرمایه ایفا می کند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389- 1394 (87 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده (با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه حسابرس و اظهار نظر مقبول ارزش اطلاعاتی سود را افزایش می دهد هم چنین و اظهارنظر مقبول، ارزش اطلاعاتی حقوق صاحبان سهام را افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها