جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
35 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 35 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه حسابداری واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها