• بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و تاوت دفتری مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایه گذاری شده است. در راستای هدف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور 177 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری استاتا نسخه 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان داد بین حق الزحمه حسابرسی و تفاوت دفتری مالیات، نرخ موثر مالیاتی و نرخ موثر هزینه مالیاتی رابطه ای وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها