جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
22 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه میبد
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 22 مقاله
  توضیحات : عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، یزد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : -
  • گرایش : -
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها