• بررسی رابطه بین تصویر بدن و کیفیت زندگی دانشجویان زن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 281
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تصویر بدن و کیفیت زندگی دانشجویان زن بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه ازاد شهر بندر عباس به تعداد حدود 7000 نفر می باشد که طبق جدول مورگان 364 نفر بصورت تصادفی ساده  به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از 2 پرسشنامه تصویر تن کش (2005) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردیده است.  نتایج تحقیق نشان داد که بین تصویر بدن و کیفیت زندگی دانشجویان زن رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و مهمترین پیش بینی کننده های کیفیت زندگی دانشجویان زن، ارزیابی از وضع ظاهری، گرایش به ظاهر، رضایت از قسمتهای مختلف بدن، مقایسه بدن با دیگران، مشغولیت فکری با اضافه وزن می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها