همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • عوامل کالبدی موثر بر ارتقاء سرزندگی نوجوانان در فضاهای فرهنگی اجتماعی مبتنی بر دیدگاه متخصصان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/20
  • تعداد بازدید: 298
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  افسردگی و کم تحرکی نوجوانان ازجمله عوامل مهم و حائز اهمیت امروزه روان شناسی در سراسر دنیا است. لذا فراهم آوردن مکانی که در درجه اول نوجوانان بتوانند در آن به فعالیت های مرتبط روزانه بپردازند و در عین حال پویایی آن ها در این فضاها لحاظ شود بسیار مهم و حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، استخراج عوامل کالبدی معماری موثر در طراحی فضاهای فرهنگی اجتماعی نوجوانان است به گونه ای که سرزندگی و پویایی آن ها را در دنیای تکنولوژی فراهم آورد. این پژوهش به روش دلفی انجام گردیده و به اجماع گروهی رسیده است. جامعه هدف در این پژوهش اساتید و متخصصان و طراحان حوزه پژوهشی بوده اند. روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی انجام شده است. پس از طبقه بندی اطلاعات به دست آمده از مطالعات و بررسی مقالات و کتاب ها و همین طور نظرات کارشناسی افراد، با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری، به بررسی و تحلیل عوامل و ریز عامل ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته بیانگر این مطلب است که از میان کلیه عوامل موثر در نهایت پنج عامل دارای بیش ترین تاثیر بر سرزندگی نوجوانان در طراحی فضاهای فرهنگی -اجتماعی هستند. این عوامل شامل: 1-آسایش کالبدی، 2-خوانایی، 3-دسترسی و مشارکت پذیری 4-انعطاف پذیری و 5- احساس امنیت هستند و درنهایت پنج عامل مؤثر بر سرزندگی شامل استخراج گردید و براساس اهمیت و تاثیرگذاری از نظر افراد طبقه بندی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها