• بررسی جایگاه حس خاطره انگیزی در طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی جایگاه حس خاطره انگیزی در طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه ازاد کرمان

  هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با رویکرد خاطره انگیزی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی با بهره گیری از مقالات، کتب، منابع آنلاین و تحلیل نمونه های موردی انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد با وجود تأکید نظریه پردازان بر اهمیّت خاطره انگیزی، شرایط موجود نشان از فقر شکل گیری و ثبت خاطره در مکان می باشد، که منجر به از دست رفتن ارتباط متقابل انسان با محیط خواهد شد؛ و مشکلاتی همچون گم گشتگی، بی ریشه بودن و عدم امنیّت را در پی خواهد داشت. با این وجود تلاش چشمگیری در ایجاد بستر مناسب برای شکل گیری و ثبت خاطره انجام نمی پذیرد، بدین ترتیب پرداختن به کیفیّت خاطره انگیزی اهمیّت می یابد. از عوامل موثّر بر خاطره انگیزی، فعّالیّت های جمعی جایگاه مهمی دارند؛ و از میان مراکز آموزشی، دانشکده ی هنر و معماری به جهت انجام فعّالیّت های کارگاهی و آتلیه ای این قابلیّت را داراست از این رو، به عنوان نمونه طراحی دانشکده ی هنر و معماری انتخاب گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها