• ارزیابی مشکلات پیاده روها در معابر کلان شهر اصفهان و ارائه راهکار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 799
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی مشکلات پیاده روها در معابر کلان شهر اصفهان و ارائه راهکار

  پیاده روها یکی از مهم ترین فضاهای شهری و عرصه های عمومی در شهرها هستند. پیاده روها نیز همانند بسیاری از جنبه های زندگی شهری، دارای ساختار اجتماعی و فیزیکی خاص خود هستند مسیر پیاده تجلی گاه حیات مدنی شهر و محل رخداد وقایع و فعالیت های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری است. ازاین رو طراحی درست و گسترش آن نه تنها باعث غنی تر شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی می شود، بلکه باتوجه به پیچیدگی ها و مسائل حمل و نقل شهری گامی درجهت حل معضلات ترافیکی و ترددی برمی دارد و شهرها را به سوی حمل و نقل انسان محور سوق می دهد. با وجود این که پیادهروی عمده ترین طرز جابجایی افراد در داخل شهرهاست، نیازهای اساسی پیاده ها درهمه جا نادیده می گیرند و برای طراحی صحیح و نگهداری درست مسیرهای پیاده توجه نمی کنند، که در این راستا ضمن بررسی مسائل و مشکلات عابرین پیاده و دلایل بوجود آورنده آن (فنی، طراحی، اجرایی) با بررسی و مقایسه و بازدید میدانی از اشکلات پیادهروها در معابر شهری کلان شهر اصفهان و ارائه راهکار انجام شد و با متخصصین و کارشناسان که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند مصاحباتی بعمل آمد و پس از بررسی و تحلیل صورت گرفته از تکنیک ahp در محیط نرم افزار expert choise استفاده شد. یافته های پژوهش برای ارزیابی مشکلات شناسایی شده پیاده روهای کلان شهر اصفهان در قالب چهار گروه موانع، مسائل فنی و اجرایی پیاده رو، سدمعبر و تاسیسات بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها