• تحلیل معنا کاوانه نشانه شناسی در معماری مساجد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیل معنا کاوانه نشانه شناسی در معماری مساجد

  مفهوم کلی تزئینات و ساختار مساجد بازگوکننده توانمندی های این سازه از منظر تحلیل معناکاوانه است. خالق مسلمان این آثار ابعاد صوری را واسطه ای برای جهش روحی به عالم حقیقت و معنا قرار داده است، در این مقاله با در نظر گرفتن قابلیت ها و ظرفیت های معناکاوانه ی معماری مساجد با استفاده از روش نشانه شناسی به تحلیل مفاهیم نمادین ومعانی روحانی این اثر هنری پرداخته ایم، در پی این تحلیل، شاخصه های وجوه متمایز معماری اسلامی از سایر فرهنگ ها مشخص شده است. در معماری اسلامی چیزی که بیشترین اهمیت را داراست، منابع الهام آن است. این منابع الهام باز تاباننده ی غنای محتوایی معماری اسلامی و عامل انتقال پیام هنری به مخاطب است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها