• نقش مدیریت شهری در سرزندگی فضاهای شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 432
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش مدیریت شهری در سرزندگی فضاهای شهری

  یکی از مولفه های اصلی در طراحی فضاهای شهری، نشاط و سرزندگی است. چرا که نبود سرزندگی در فضا به افزایش رفتار های ناهنجار کمک نمی نماید. دسترسی به چنین خصیصه هایی مستلزم ارتقای کیفی و کمی فضاست که با استفاده از راهکار های طراحی چون نور پردازی صحیح در طول شبانه روز می توان آن ها را ارتقا داد با این وجود نقش فضا های شهری که فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا می یابد، در کشور ما روز به روز در حال افول است و سرزندگی و مردم پسندی شهر نادیده گرفته می شود. مسئله پیش رو تعریف راهکار هایی برای طراحی فضایی شهری است تا ر عین رفع نیاز های کاربران در کالبد مورد نظر، قابلیت پرداختن به نیاز های روانی کاربر، خاطره سازی، ایجاد سرزندگی و پویایی در عین همسویی با زمان حال و ارضا کاربر عصر جدید را داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مستقیم میان ادراک انسان از محیط و ایجاد خاطرات و تجربه های ماندگار از فضای شهری است. در پایان با توجه به دو عامل موثر ادراک یعنی محیط و انسان، مولفه هایی برای هر چه خوش آیندتر شدن ادراک کاربران و به دنبال آن ایجاد خاطره ای مانا از محیط شهری ارائه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها