• تحلیل علم سنجی و مصورسازی مدارک علمی حوزه های شبکه های اجتماعی و روانشناسی در وبگاه علوم طی سال های 1990- 2018

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 397
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیل علم سنجی و مصورسازی مدارک علمی حوزه های شبکه های اجتماعی و روانشناسی در وبگاه علوم طی سال های 1990- 2018

  هدف: علم سنجی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های بررسی وضعیت کلی پژوهش های علمی مطرح است که به ارزیابی فعالیت های علمی، بررسی رویدادها، فرایندهای علمی و قواعد آن ها می پردازد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- با رویکرد علم سنجی بوده است. جامعه آماری پژوهش به تعداد 1676 مدرک در حوزه شبکه های اجتماعی و روانشناسی در تاریخ 25.3.1398 از طریق وبگاه علوم تجمیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها و مصورسازی ساختار علمی با استفاده از نرم افزارهای excel و histcite انجام شد. یافته: در طول دوره بررسی1676 مدرک در موضوع شبکه های اجتماعی و روانشناسی طی سال های 1990-2018 در وبگاه علوم نمایه نتایج حاکی از آن است که 4417 نویسنده در تولید این مدارک مشارکت داشته و در بین 304 کشور لیست شده، کشور آمریکا رتبه نخست را داراست. همچنین در طی سال های مورد بررسی 1390 دانشگاه و موسسه در تولید علم دربارۀ این حوزه همکاری داشته اند. در مجموع 1038 عنوان مجله کل مدارک حوزه شبکه های اجتماعی و روانشناسی را در طی سال های مورد بررسی چاپ نموده اند. نتیجه: نتایج نشان داد تولیدات علمی شبکه های اجتماعی و نحوه رفتار با این شبکه ها مد نظر پژوهشگران روانشناسی است و این پژوهشگران سعی دارند نحوه تعامل کاربران در محیط های مجازی را بیشتر مورد بررسی قرار دهند. در ادامه پژوهش نقشه علمی شبکه های اجتماعی و روانشناسی با اجرای نرم افزار histcite ترسیم شد و نویسندگان، مقالات و پنج خوشه موضوعی تأثیرگذار در این حوزه شناسایی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم