• اثر ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان برندهای ورزشی با میانجی گری عشق و اعتماد به برند ورزشی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 435
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر ارزش ادراک شده بر قصد خرید مجدد مصرف کنندگان برندهای ورزشی با میانجی گری عشق و اعتماد به برند ورزشی

  امروزه تولید کنندگان برندهای ورزشی بیش از هر چیزی به نظرات و دیدگاه های مشتریان توجه می کنند تا از این طریق بتوانند ارزش محصولات خود را از دید مشتریان بیش تر کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش ادراک شده بر قصدخرید مجدد مصرف کنندگان برندهای ورزشی یا میانجی عشق به برند و اعتماد به برند ورزشی بود.روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جهت انجام پژوهش، از پرسشنامه های کاروالهو موتا، کارول و آهوویا، مورگان و هانتو لیم استفاده شد. از بین استفاده کنندگان از برندهای ورزشی، به صورت تصادفی ساده 381 نفر به عنوان نمونه آماری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده هاو روابط بین متتغیرها از نرم افزار پی ال اس 2 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که ارزش ادراک شده به ترتیب اثر معنی داری بر عشق به برند (0.48= بار عاملی و 3.97=t-value) و اعتماد به برند (0.46= بار عاملی و 7.99= t-value) در استفاده کنندگان از برندهای ورزشی داشت، اما اثر آن بر قصد خرید مجدد (0.17=بار عاملی و 1.90=t-value) معنی دار مشاهده نشد. هم چنین عشق به برند بر قصد خرید مجدد (0.44=بار عاملی و 5.87=t-value) اثر معنی داری داشت. اعتماد به برند هم بر قصد خرید مجدد (0.47= بار عاملی و 3.39=t-value) تاثیر داشت. بر اساس یافته ها هر چند ارزش درک شده مشتری از برند اثری بر قصد مجدد خرید نداشت، اما هنگامی که مشتری به یک برند اعتماد می کند و در واقع آن برند، به نوعی عشق تبدیل می شود، مشتری خود را ملزم به خرید مجدد آن برند می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها