• نفوذ یک و دو بعدی کلرید در ترک های قطعات در سازه های بتن آرمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 172
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نفوذ یک و دو بعدی کلرید در ترک های قطعات در سازه های بتن آرمه

  نفوذ یون کلرید درون بتن و رسیدن آن به مقدار معینی در سطح میلگرد بتن عمده ترین دلیل شروع خوردگی می باشد. خوردگی آرماتورها مهم ترین دلیل پایان دوام و عمر طراحی سازه می باشد. وجود ترک خورگی، مکانیزم نفوذ سراسری کلرید را تغییر می دهد. در این تحقیق، به منظور تخمین زمان وقوع خوردگی در اعضای بتنی ترک خورده، نمونه های مختلفی یا عرضه ای متفاوت ترک خوردگی و با استفاده از روش المان محدود شبیه سازی شد و دو روش مدل سازی یک بعدی و دوبعدی جهت تخمین میزان نفوذ کلرید درون بتن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدلسازی ها نشان می دهد که اختلاف ناشی از شدت نفوذ کلر در مدل سازی انتشار دو بعدی نسبت به یک بعدی با افزایش زمان، افزایش چشم گیری می یابد. هم چنین اثر عرض ترک در مدل سازی دو بعدی قابل چشم پوشی است ولی در مدلسازی با افزایش زمان شدت اختلاف در میزان نفوذ یون کلر بین نمونه با عرض ترک بیشتر نسبت به عرض ترک کمتر، بیش تر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها