• رابطه بین نمایه توده بدن با استرس در دانش اموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 353
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه بین نمایه توده بدن با استرس در دانش اموزان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نمایه توده بدن با استرس در دانش اموزان انجام شده بود. روش پژوهش همبستگی بوده و جامعه اماری پژوهش کلیه 12674 نفر دانش اموز دختر و پسر (دارای نمایه توده بدنی لاغر، طبیعی و چاق، در رده سنی 18-15 سال) بودند که در سال تحصیلی 97-96 در دبیرستان های دوره دوم متوسطه شهرستان اراک (به جز هنرستان ها) ثبت نام کرده و در یکی از پایه های اول، دوم و چهارم مشغول به تحصیل بودند که 130 نفراز آن ها در پژوهش شرکت داشتند. داده ها توسط مقیاس داس -21، جمع اوری گردیده و نمایه توده بدن با استفاده از فرمول وزن (کیلو گرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه شده بود. یافته ها با نرم افزار spss 25 و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردیده بود وحاکی از آن بودندکه همبستگی بین نمایه توده بدن و استرس وجود نداشت (0.890=p، 0.012-=p). درنتیجه چاقی با افزایش استرس مرتبط نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها