• مروری نظام مند بر تاثیر تمرینات اصلاحی و آب درمانی بر هایپرکایفوزیس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 442
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مروری نظام مند بر تاثیر تمرینات اصلاحی و آب درمانی بر هایپرکایفوزیس

  هدف: پژوهش حاضر مروری بر تمرینات اصلاحی و آب درمانی بر هایپر کایفوزیس است که طبق 20 مقاله انتخاب شده بررسی شده است. هایپرکایفوزیس یکی از ناهنجاری های شایع ستون فقرات است که افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره ای پشتی را شامل می شود. ناهنجاری به صورت فراگیر درتمامی سنین، ظاهر نامناسب و کوتاهی پیشرونده، کاهش تعادل ایستا وپویا به طور معناداری با هایپرکایفوزیس ارتباط دارد. در افراد کایفوتیک استخوان های کتف از ستون فقرات دور می شوند و استقامت عضلات ریتراکتور کتف کم می شود تاثیر برشانه ها و کتف و کمر به صورت ناهنجاری ثانویه (سربه جلو هایپر لوردزیس و...) و رابطه معناداری بین زاویه کیفوز و ظرفیت ها و حجم های ریوی هدف بررسی این پژوهش است.

  روش تحقیق: کلیه منابع با استفاده از کلمات کلیدی مناسب از پایگاه های اطلاعاتی sid ، google scholar در این مقاله مروری آورده شده است. از پایان نامه استفاده نشده و از 22 مقاله استفاده شده 3 مقاله مربوط به آب درمانی و بقیه مربوط به حرکات اصلاحی می باشد.

  یافته ها: بر اساس نتایج، مطالعات انجام شده در زمینه اثرات حرکات اصلاحی و آب درمانی و کاهش درد در افراد دارای هارکایفوزیس تاثیر معنادار مثبتی دارد.

  نتیجه گیری: حرکات اصلاحی و آب درمانی هر کدام می تواند باعث بهبود شود اما ترکیب حرکات اصلاحی و آب درمانی نتیجه بهتری در درمان و بازتوانی افراد دارای هایپرکایفوزیس دارد و پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها