• تاثیر استفاده از frp بر کمانش مخازن فلزی استوانه ای نفتی ناشی از نیروی باد با در نظر گرفتن اثر خوردگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر استفاده از frp بر کمانش مخازن فلزی استوانه ای نفتی ناشی از نیروی باد با در نظر گرفتن اثر خوردگی

  تاکنون راه حل هایی برای کاهش خوردگی و اثرات آن بر مخازن ارائه شده است. استفاده از frp برای سطح بیرونی پوسته در بسیاری از موارد بعلت اجتناب از احتیاج به دسترسی به قسمت داخلی مخزن و خارج از سرویس نمودن سازه به طور ویژه میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از مدلسازی مخازن استوانه ای نفتی با استفاده از ورق های frp میزان اثرگذاری این سیستم تسلیحی جهت کاهش اثرات کمانشی ناشی از نیروی باد بررسی شود. بدین منظور سه نوع مخزن کوتاه (h/d=0.40)، مخزن متوسط (h/d=0.63) و مخزن بلند (h/d=0.95) دارای مقداری خوردگی انتخاب و مقاومت کمانشی دیواره مخازن تقویت شده با ورقه های frp تحت اثر بار باد در نرم افزار المان محدود abaqus مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله مقدار باربحرانی کمانش مخزن دارای خوردگی بعنوان نقص اولیه و تحث اثر نیروی باد طی تحلیل مقدار مشخصه (lba) یکبار بدون تسلیح و بار دیگر با استفاده از کامپوزیت cfrp بدست آمد.

  با انجام این تحقیق مشاهده شد افزایش سن خوردگی بخش های بالایی مخزن می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر مقدار مقاومت کمانشی داشته باشد. تحت فشار باد برای مخزن با ارتفاع کوتاه، متوسط و بلند با عمر خوردگی 15 سال بار بحرانی کمانشی به ترتیب به میزان 5.32%، 22.2%و 29.2% کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها