• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/20
  • تعداد بازدید: 796
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ادبیات تحقیق و جایگاه آن در پژوهش کیفی

  بررسی ادبیات (پیشینه) تحقیق یکی از بخش های اصلی پژوهش های کیفی است که نقشی اساسی در فرایند اجرای پژوهش و در تمامی مراحل آن ایفا می کند. با توجه به اهمیت مرور ادبیات به ویژه نقش سازنده ی آن در روشن ساختن مسأله ی پژوهش و تبیین اهمیت آن، هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه ادبیات پژوهشی در تحقیق کیفی است. بررسی تفاوت های ادبیات پژوهشی میان تحقیقات کمی و کیفی نیز هدف فرعی مطالعه ی حاضر است. روش محقق برای جمع آوری داده ها، روش اسنادی است و برای این منظور از منابع در دسترس مربوط به موضوع پژوهش بهره برده است.

  در این پژوهش چندین محور اصلی برای بررسی جایگاه ادبیات در تحقیق کیفی مورد توجه قرار گرفته است. تعریف ادبیات تحقیق، اهداف بررسی ادبیات، انواع ادبیات مورد استفاده، نقش های ادبیات، اصول و مراحل بررسی پیشینه، محل قرار گرفتن ادبیات پژوهشی و ترکیب یافته های حاصل از بررسی پیشینه، محور های اصلی این بررسی را تشکیل می دهند. در پایان تفاوت های ادبیات پژوهشی بین تحقیقات کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: نقش های متفاوت راهنمایی پیشینه، جایگاه متفاوت نظریه یا چهار چوب نظری، استقرایی یا قیاسی بودن و مرور گسترده یا مقدماتی پیشینه قبل از شروع پژوهش.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها