اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر بخشی رایحه درمانی استنشاقی با اسانس لاواندولا بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر: مطالعه کارآزمایی بالینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 429
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر بخشی رایحه درمانی استنشاقی با اسانس لاواندولا بر تغییرات همودینامیک بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر: مطالعه کارآزمایی بالینی

  مسئله مورد مطالعه: عمل پیوند بای پس عروق کرونر یکی از روشهای اصلی درمان بیماری عروق کرونر قلب می باشد. از جمله عوارض شایع بعد از این عمل، تغییر در شاخص های همودینامیک است که همچنان به عنوان معضلی مهم به شمار می رود.هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی رایحه درمانی استنشاقی با اسانس لاواندولا (اسطوخودوس) برتغییرات همودینامیک بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با گروه کنترل می باشد که بر روی 98 بیمار بستری پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب، در دو گروه آزمون و دارونما انجام شد. گروه آزمون 5 قطره اسانس اسطوخودوس و گروه دارونما 5 قطره آب مقطر را که بر روی یک گاز استریل ریخته شده و به صورت گردنبند به گردنشان آویخته شده بود، به مدت 30 دقیقه استنشاق نمودند.

  قبل و بعد از مداخله، شاخص های همودینامیک بیماران اندازه گیری شد. مداخله در فواصل زمانی هر 24 ساعت و به مدت سه روز متوالی برای هر دو گروه در یک زمان مشخص انجام گرفت. با استفاده از آزمونهای آماری مجذور کای، تی، من ویتنی، تحلیل واریانس اندازه های مکرر و مدل رگرسیون به تحلیل روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. سطح معنی داری آزمونها نیز کمتر از0.05 در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که فشارخون سیستولیک پس از مداخله روز دوم و فشارخون دیاستولیک پس از مداخله روز اول در گروه آزمون از نظر آماری کاهش معنی داری نسبت به گروه دارونما داشته است. (p<0.05)نتایج: رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر میزان فشارخون بیماران پس از عمل پیوند عروق کرونر قلب مؤثر است و می توان از آن به عنوان یک مداخلۀ درمانی مکمل بعد از عمل پیوند عروق کرونر قلب برای تثبیت فشارخون بیماران استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها