• چگونه توانستیم محیط یادگیری بهتری برای درس علوم پایه ی چهارم در فضای مجازی و تدریس غیرحضوری فراهم کنم؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  چگونه توانستیم محیط یادگیری بهتری برای درس علوم پایه ی چهارم در فضای مجازی و تدریس غیرحضوری  فراهم کنم؟

  اقدام پژوهی حاضر در سال تحصیلی 1400-1399 در پایه چهارم دبستان دخترانه شهیده فاطمه نیک در ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر بندرعباس و با فراوانی  کلاس 32  نفره انجام شده است. مسأله ی مورد نظر، بی علاقه گی و بی توجهی اغلب دانش آموزان یاد شده در یادگیری مطالب درس علوم در تدریس غیر حضوری و مجازی و رضایت بخش نبودن نتایج آزمون های عملکردی آنان بوده و هدف از انجام این پژوهش، افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه چهارم دبستان یاد شده به درس علوم  و انجام فعالیت های آن دردرس مورد نظر بوده است. بر این اساس، پژوهشگر با استفاده از روش های علمی به منظور کسب داده های لازم، از منابع گوناگون تحقیق مانند: همکاران و مدیر، سرگروه آموزشی، دانش آموزان و والدین آن ها، کتابها، مجلات، اینترنت، بررسی کارنامه ی تحصیلی و ارزیابی نتایج آزمون های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آنها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه حل های پیشنهادی پرداخت.

  سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل های پیشنهادی مبادرت ورزید. آن گاه پس از اعتبار بخشی توسط گروه پژوهش، به اجرای راه حل های انتخابی اقدام نمود که عبارت بودند از: 1. تنظیم جدولی به منظور ارزشیابی تشخیصی و تکوینی و تعیین روش تدریس2. بازخوردهای روزانه ی اولیا به تدریس فرزندانشان در خانه 3. فرم نظر سنجی اولیا از میزان کارایی روش آموزش در خانه. لازم به ذکر است، پس از اجرای راه حل های فوق، پژوهشگر موفق گردید تا فراوانی دانش آموزان علاقه مند به یادگیری درس علوم را از تعداد محدود به اکثریت دانش آموزان در سال تحصیلی برساند. در پایان این نتیجه به دست آمد که، استفاده از روشهای متنوع تدریس، متناسب با هدف هر درس، ارائه فعالیتهای عملکردی به دانش آموزان با توجه به تفاوت های فردی، نیازها و علایق آنان و تشویقهای مناسب، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، پرورش دقت و توجه فراگیران، در قالب گوش دادن فعال در فضای مجازی کلاس و ارائه درس در منزل به اولیا  و ارائه به معلم، در افزایش میزان علاقه مندی آنان به درس علوم  و انجام فعالیت های عملکردی آن، بسیار مؤثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها